proiectare personalizata
peste 25 de ani experienta
100% romanesc

Vidanja combinata

Autosasiu :

 • Masa maxima total autorizata : 15 – 26 tone, dupa caz
 • Motor : 200 – 440 CP, dupa caz
 • Ampatament : conform specificatiilor producatorului 

SUPRASTRUCTURA

Capacitate rezervor apa reziduala

 •   5-10 mc

Capacitate rezervor apa curata

 •   1-5 mc

 

Construcţie :

Materialul rezervorului de apa este anticorozi conform standardelor europene in vigoare.

Rezervorul de vidanjare şi de apă va fi longitudinal şi va fi sudat cu sudură continuă pe ambele laturi, prevazut cu inele exterioare confectionate din otel special.

Rezervorul de vidanjare, va fi prevăzut cu diafragme de separare pentru a opri balansul lichidelor.

Materialul rezervorului de vidanjare este anticoroziv, conform standardelor europene in vigoare.

Sistemul de spălare :

Pompa de înaltă presiune :

 • Debitul pompei :minim 100 l/min.
 • Presiunea pompei : minim 50 bar

Antrenarea pompei :

Va fi asigurată printr-un sistem de transmisie, direct de la priza de putere a maşinii. Priza de putere urmează să fie montată de producătorul de autoşasiu şi va fi originală, agreată de acesta. Cuplarea la priza de putere se va face printr-un singur buton şi deplasarea maşinii se va face cu priza de putere minim 10 m.

Reglarea presiunii :

Comanda presiunii pompei va fi pneumatică printr-un regulator reglabil de la 0 la maxim, de la tabloul de comandă.

Se va face cu ajutorul unui regulator de debit/presiune, pilotat automat, cu comandă pneumatică sau hidraulică.

Dren pneumatic împotriva îngheţului pentru întreg circuitul de apă.

Sistemul de vidanjare:

Pompa de vacuum va atinge următorii parametrii : debit la 0,5 bar - 1500 mc/h.

Conducta de aspiraţie şi refulare : DN 125 mm

Sistem de răcire a pompei cu aer apă.

Braţul hidraulic

Pupitrul de comandă :

Va fi insatalat în spatele autocurăţitorului, într-o cutie perfect etanşă şi închisă cu cheie.

Va fi echipat cu butoane de comandă şi reglare, sau manete pentru acţionarea următoarelor funcţiuni :

 • Acţionarea braţului hidraulic de aspiraţie (rotire stânga-dreapta, ridicare-coborâre şi prelungire-revenire)
 • Creşterea/micşorarea presiunii jetului de apă de curăţire, în funcţie de accelerarea/decelerarea motorului
 • Buton de oprire de urgenţă, în caz de avarie (tip ciupercă)
 • Turometru pentru controlul turaţiei motorului, pompei de vid.

Va fi prevăzută cu telecomandă radio (fără fir), pentru acţionarea de la distanţă a aceloraşi funcţiuni ca şi manual de la pupitrul de comandă. Greutatea telecomandei va fi de maxim 3 kg.

Vor fi afişaţi următorii parametrii :

 • Presiunea pompei de spălare
 • Depresiunea compartimentului de vidanjare
 • Turometru pentru turaţia motorului autoşasiului, pompei de vid şi pompei de apă.

Tabloul de comandă va fi confecţionat din oţel inxidabil şi va avea protecţie ignifugă.

Toţi indicatorii şi toate butoanele de comandă vor fi prevăzute cu etichete, fixate pe panoul pupitrului. Etichetele vor fi inscripţionate în limba română.

 

Sisteme de protecţie :

Pentru aerul aspirat de pompa de vid utilajul va fi dotat cu separator, cu filtru de impurităţi schimbabil şi ventil de siguranţă.

 

ACCESORII

Pistol de spălare

 • Pentru furtunul DN 13, va fi livrat un pistol de spălare cu racord 1/2", pentru spălarea căminelor şi igienizarea maşinii.

Furtune de vidanjare

 • Materialul furtunelor – cauciuc cu inserţie metalică
 • Lungimea furtunului (1 buc.) L = 3 m
 • Diametrul furtunului = DN 125 mm
 • Cantitatea = 4 bucăţi
 • Flanşe şi dispozitive de cuplare rapidă din oţel zincat.

Dispozitiv prelungitor

 • Teavă din oţel inoxidabil, diametrul D = 125 mm, redus la capăt la D = 110 mm pe o porţiune de 150 mm, grosimea peretului 2 mm, adaptabil cu flanşă de cuplare rapidă la furtunul de vidanjare, lungime L = 3,00 m.

Lăzi pentru accesorii şi scule

 • Vor fi confecţionate din tablă de oţel, decapată şi protejată anticorosiv, vopsite în culoarea autocurăţitorului cu dispozitiv antifurt.
 • Vor fi dispuse pe ambele laturi ale suprastructurii, având capace de vizitare laterale, prevăzute cu încuietori şi vor fi bine etanşate, pentru depozitare.
 • Dispunerea lăzilor şi dimensiunile lor, vor fi în aşa fel alese încât să nu aibă de suferit performaţele tehnice ale suprastructurii sau uşurinţa exploatării, în sensul că spaţiile adiacente rezervorului vor fi ocupate în primul rând cu echipamentele şi subansamblele de lucru.
ALTE RECOMANDARI