021 344 14 89 / 0745 340 186 / office@gradinariu.ro
Vidanja cu recircularea apei

Vidanja cu recircularea apei

  • CAPACITATE TOTALA (namol + apa reciclata + apa curata): minim 12,5 m3 net;

Este dotata cu:

  • REZERVOR NAMOL
  • REZERVOR DE APA RECICLATA
  • REZERVOR APA CURATA
sau
CONTACTEAZA SPECIALISTUL NOSTRU
Victor Surdu | 0745.34.01.86 | victor.surdu@gradinariu.ro
sau
CONTACTEAZA SPECIALISTUL NOSTRU
Victor Surdu |0745.34.01.86 | victor.surdu@gradinariu.ro
CARACTERISTICI TEHNICE:

Autosasiu :

sau
CONTACTEAZA SPECIALISTUL NOSTRU
Victor Surdu | 0745.34.01.86 | victor.surdu@gradinariu.ro